Gwarancje i reklamacje

Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową:
 
1. Wszystkie produkty dostępne w UltraMist.eu są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na UltraMist.eu oznaczonych kategorią WYPRZEDAŻ.
 
3. UltraMist.eu jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. UltraMist.eu ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w stosownych przepisach. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
4. Reklamacje Konsument może złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@UltraMist.eu
 
5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wskazanie Kupującego, czy składa reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową czy z tytułu gwarancji,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy (po uprzednim uzgodnieniiu ze Sprzedawcą), dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
 
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji UltraMist.eu zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
8. UltraMist.eu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i pełnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail. Jeżeli w ciągu 14 dni UltraMist.eu nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 
9. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt UltraMist.eu.
 
10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że UltraMist.eu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez UltraMist.eu albo UltraMist.eu nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 
 
Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji
 
1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantuje się przez 12 miesięcy od daty zakupu (chyba, że inny termin gwarancji jest podany bezpośrednio w opisie danego towaru), że sprzedawany towar jest bez wad i jest zgodny z opisem danego towaru. Szczegółowa treść gwarancji (jeżeli istnieje) podana jest bezpośrednio w opisie sprzedawanego przedmiotu lub w dołączonej do produktu kwarcie gwarancyjnej.
 
2. Sposób realizacji gwarancji: gwarancja jest realizowana przez gwaranta zgodnie z opisem w treści gwarancji. W przypadku braku takiego zapisu, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@UltraMist.eu w celu realizacji gwarancji oraz uzyskania informacji aktualnej procedurze gwarancyjnej.
Nie należy wysyłać przesyłek przed kontaktem pod adresem e-mail: sklep@UltraMist.eu
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową - w przypadku Konsumentów. W przypadku firm rękojmia jest wyłączona (W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym).
 
3. Reklamacje z tytułu gwarancji Konsument może złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@UltraMist.eu
 
4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wskazanie Kupującego, czy składa reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową czy z tytułu gwarancji,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy (po uprzednim uzgodnieniiu ze Sprzedawcą), dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
 
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji UltraMist.eu zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
7. UltraMist.eu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i pełnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail. Jeżeli w ciągu 14 dni UltraMist.eu nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 
8. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt UltraMist.eu.